List icon 目录

从 2.17 迁移到 2.18

更新的 API

导航

LoadResult 已被 NavigationResult 所取代,后者包含更多有关可能出现的导航故障的详细信息。

v2.17

LoadResult result = await browser.Navigation.LoadUrl("example.com");
if (result == LoadResult.Completed)
{
    // 网页已成功加载,处理其内容。
}

v2.18

NavigationResult result = await browser.Navigation.LoadUrl("example.com");
if (result.LoadResult == LoadResult.Completed)
{
    // 网页已成功加载,处理其内容。
}
Go Top